Асоціація

Профіль Асоціації «КІБЕРФОРТ»  (Української асоціації інформаційного захисту бізнесу та цивільного населення)


Мета: Сприяння створенню та зміцненню сучасних стандартів безпеки інформаційної сфери України.

Завдання: Структурування ринку кібербезпеки


Організація взаємодії із органами держаної влади з метою вдосконалення державної політики в галузі  інформаційної безпеки

Налагодження взаємодії із міжнародними організаціями у сфері  інформаційної та кібербезпеки як у двосторонньому форматі, так і у межах різноманітних  міжнародних заходів.

Пріоритетні напрямки:

 • Оптимізація технологій кібербезпеки для корпоративного сектору та приватних осіб.
 • Співпраця з органами державної влади в контексті нормативно-правового врегулювання  загальних засад функціонування ринку інформаційної та кібербезпеки.
 • Захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, а також і в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном.

Діяльність:

Аналітична діяльність

 • Підготовка аналітичних матеріалів щодо кіберзагроз, нових технологій кібершахрайств.
 • Аналіз трендів в галузі  інформаційної та кібербезпеки.
 • Підготовка рекомендацій про найбільш ефективні способи кіберзахисту для корпоративного сектора і для приватних осіб.
 • Підготовка пропозицій до проектів Законів України, центральних органів виконавчої влади у сфері інформаційної безпеки.

Освітня діяльність

 • Навчання, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу членів Асоціації на власних і спеціально підібраних зовнішніх тренінгових програмах.
 • Організація короткострокових інтенсивних навчальних програм для представників бізнесу та приватних осіб.

Громадсько-просвітницька діяльність

 • Проведення акцій, спрямованих на формування і зміцнення культури інформаційної безпеки; розвиток ресурсів для компетентної безпечної поведінки у кіберпросторі; профілактику і підготовку до потенційних інформаційно-комунікаційних загроз у майбутньому  для представників бізнесу та приватних осіб.

Представницька діяльність

 • Представництво інтересів членів Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також в судах.
Партнери